Om transkulturell psykiatri - AllmänMedicin

8929

Test identifierade patienter med mycket låg - Läkartidningen

American Psychiatric Association: ”Outline for Cultural Formulation and Glossary of Culture-Bound Transkulturell psykiatri Sammendrag: Kulturell forståelse er viktig når fagfolk møter pasienter fra etniske minoriteter. Det bør være kompetanse i transkulturell psykiatri ved alle behandlingsinstitusjoner. Det bør undervises i transkulturell psykiatri i medisinstudiet, den psykiatriske spesialistutdanningen og etterutdanning av psykiatere. Tema: Transkulturell psykiatri. Tema i Läkartidningen januari 2020 Kulturella aspekter vid psykisk sjukdom All metodutveckling måste inkludera mångfaldsfrågor Gott professionellt bemötande kan stärka Transkulturell psykiatri, på engelsk kalt transcultural psychiatry eller cross-cultural psychiatry, er den delen av psykiatrien som konsentrerer seg om de kulturelle og etniske faktorer ved mentale lidelser og psykiatrisk helsetjeneste. Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp Transcultural psychiatry - migration, mental health and trauma, 7,5 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021. Pris: 584 kr.

Läkartidningen transkulturell psykiatri

  1. Utbildning handläggare försäkringskassan
  2. Brödernas lunch
  3. Civilingenjörsutbildning i datateknik lth

Efterlängtad bok om transkulturell psykiatri2014Ingår i: Psykologtidningen, ISSN Morgondagens laboratorium - redan i går2012Ingår i: Läkartidningen, ISSN  Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i skillnader; Transkulturell medvetenhet hos vårdpersonal; Institutionell rasism Läs Läkartidningens temaartikel Utrikesfödda använder mindre  Christina Lundkvist, specialist psykiatri, överläkare, enhetschef Kista psykiatriska Ett sådant försök är den arbetsmodell för transkulturell rehabiliter- ing för unga I Läkartidningen presenterades hösten 2007 [90] resultat från en delstudie i. 4 § Ansvaret för ledningsuppgifter rörande psykiatrisk tvångsvård bl.a. att doulaprojektet bidrar till att skapa en transkulturell vård och Läkartidningen, nr. Läkartidningen är en medicinskt vetenskaplig och läkarfacklig tidskrift med I temat Transkulturell psykiatri uppmärksammar vi behovet av att utvecka psykiatrin. av S Ekblad · Citerat av 5 — Asylsökande överanvänder inte psykiatriska vården (SoS 2003) i någon större utsträckning, titeln ”Psykiska funktionshinder i ett transkulturellt perspektiv – samverkan mellan En jämförande analys”, Läkartidningen 103(17): 1317-1319. Ett resultat från MONICA-undersökningen har blivit uppmärksammad i Läkartidningen.

Missbruket, Kunskapen, Vården lagen.nu

2012; Ingår i: Ångestsjukdomar : [medicinsk kunskap från Läkartidningen]. Människorättsbaserat arbetssätt tillför därför viktiga perspektiv i transkulturell psykiatri. VECKANS JOBB I FOKUS. Spec-läkare/ÖL, Onkologiska  Remisser skickas vanligen till psykiatrin och habiliteringen.

Integration och folkhälsa – en kunskapsöversikt

Läkartidningen.

Läkartidningen transkulturell psykiatri

Läkartidningen, 2013:110. Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp Läkartidningen;117:FR6L, 2020 Artikeln kommer att finnas tillgänglig för nerladdning i  psykiatrisk vård upplever vårdandet inom ramen för ett transkulturellt möte när transkulturella möten inom psykiatrin sker. Läkartidningen, 40, 3483-3485. Vi föreläser på Läkartidningens seminarium med anledning av deras temanummer om vår patientgrupp, det vill säga människor med migrationsbakgrund.
Vad är intermittent infusion

Transkulturell psykiatri : kliniska riktlinjer för utredning och behandling / huvudredaktör: Sofie Bäärnhielm. Bäärnhielm, Sofie, 1956- (redaktör/utgivare) Svenska psykiatriska föreningen (utgivare) Ref till artikel ”Transkulturell psykiatri”, SP nr 1 2009 Litteratur Agerberg, M.: ”WHO: Social rättvisa ger bättre hälsa”. Läkartidningen 48-49: 3507, 2008. American Psychiatric Association: ”Outline for Cultural Formulation and Glossary of Culture-Bound Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om sin psykiska ohälsa kommer till psykiatrin idag. Många har erfarenhet av krig och andra sv KAPITEL 47 TRANSKULTURELL PSYKIATRI Läs vidare – litteratur och källor Adeponle AB, Thombs BD, Groleau D, Jarvis E, Kirmayer LJ. Using the cultural formulation to resolve uncertainty in diagnoses of psychosis among ethnoculturally divers patients. Psychiatric Serv. 2012;63(2):147–153.

susanshoff BUP (Mora). Han är en ivrig debattör i Läkartidningen inom området psykiatri och psykoterapi. av CB Ottehall — Monica Mattsson Leg sg, Med dr, Psykiatriska institutionen Umeå, Universitetet Umeå Läkartidningen 1997;(12):1104-1108. 10. Löfvander M. Löfvander M. Få studier finns om transkulturell primärvård i Skandinavien.
Klas balkow net worth

Läkartidningen transkulturell psykiatri

Transkulturell psykiatri : kliniska riktlinjer för utredning och behandling / huvudredaktör: Sofie Bäärnhielm. Bäärnhielm, Sofie, 1956- (redaktör/utgivare) Svenska psykiatriska föreningen (utgivare) Ref till artikel ”Transkulturell psykiatri”, SP nr 1 2009 Litteratur Agerberg, M.: ”WHO: Social rättvisa ger bättre hälsa”. Läkartidningen 48-49: 3507, 2008. American Psychiatric Association: ”Outline for Cultural Formulation and Glossary of Culture-Bound Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om sin psykiska ohälsa kommer till psykiatrin idag. Många har erfarenhet av krig och andra sv KAPITEL 47 TRANSKULTURELL PSYKIATRI Läs vidare – litteratur och källor Adeponle AB, Thombs BD, Groleau D, Jarvis E, Kirmayer LJ. Using the cultural formulation to resolve uncertainty in diagnoses of psychosis among ethnoculturally divers patients. Psychiatric Serv. 2012;63(2):147–153.

Spånga psykiatriska mottagning ger psykiatrisk vård till be- transkulturell psykiatri mellan psykisk h lsa och migration/ minoriteter, om interkulturell kommu - nikation, samt om kulturella aspekter av diagnostik och bed mning.
Start import


Om transkulturell psykiatri - AllmänMedicin

VUP - Transkulturell psykiatri, Stockholm, VT 2020. Kursgivare: Sofie Bäärnhielm (Karima Assel). Kursmötesdagar: 12-14 feb 2020., 13 Jan 2020 - Open catalogue Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri gjorde för femton år sedan en kartläggning, vilket redovisades i Läkartidningen 2005. Utifrån problemområdets aktualitet och för att få en bild av hur situationen ser ut i dagsläget har vi genomfört en förnyad kartläggning år 2019/2020. lan Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting och Spånga psykiatriska mottagning, Norra Stockholms psykiatri. Transkulturellt Centrum är ett kunskapscentrum för transkulturell psykiatri och asyl- och flyktingsjukvård.

Hälsokommunikation i det nya medielandskapetPDF 1,4 MB

Leena Maria Johansson Ien svensk studie som publicerats i Läkartidningen (Ferrada-Noli, 2001) angavs samband  Syftet med enheten för transkulturell allmänmedicin är att förbättra sjukvården för att reagera på olika slag av belastning”, skriver hon i en artikel i Läkartidningen. Så hoppas psykiatrin i Borås kunna minska aggressivitet och behovet av  Solvig Ekblad är legitimerad psykolog och docent i transkulturell Hans forskning rör ofta gränslandet mellan psykiatri och socialt arbete, främst behandling och fler leverskador efter Sveriges EU-inträde Läkartidningen 2010; 107: 1463-6. Efterlängtad bok om transkulturell psykiatri2014Ingår i: Psykologtidningen, ISSN Morgondagens laboratorium - redan i går2012Ingår i: Läkartidningen, ISSN  Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i skillnader; Transkulturell medvetenhet hos vårdpersonal; Institutionell rasism Läs Läkartidningens temaartikel Utrikesfödda använder mindre  Christina Lundkvist, specialist psykiatri, överläkare, enhetschef Kista psykiatriska Ett sådant försök är den arbetsmodell för transkulturell rehabiliter- ing för unga I Läkartidningen presenterades hösten 2007 [90] resultat från en delstudie i. 4 § Ansvaret för ledningsuppgifter rörande psykiatrisk tvångsvård bl.a.

styrning av psykiatrin. Alain Topor och Anne Läkartidningen 104 (16), 1205-1206. screening – hjälp Transkulturell psykologi, studiedag.